سخن بزرگان

درخواست حذف این مطلب
ریاضیات ذهن را خلاق و قدرت تجسم را تقویت می کند. ریاضی پلی است یک طرفش محاسبات و یک طرفش هنر (احمد قندهاری) ریاضی دان همانند ن نایی است که در شبی تاریک و در اتاقی تاریک به دنبال گربه سیاهی می گردد که آنجا نیست. (چار داروین) من کودکی به نظر می آیم که در ساحل دریا مشغول بازیست، گاهی سنگ ریزه ای ، چیزی ، توجهش را جلب می کند، در حالی که دریا واقعیت های کشف نشده ی زیادی را دفن کرده است. (اسحاق نیوتن) موسیقی برای روح لذت بخش است چون یک شمارش می باشد بدون اینکه این حساب دیده شود. (لایب نیتز) هیچ شاخه ای از ریاضی نیست که در دنیای واقعی به کار نیاید. (نیکلای لوباچفسکی) جنگ جهانی اول جنگ شیمی دان ها ، جنگ جهانی دوم جنگ فیزیک دان ها و جنگ جهانی سوم جنگ ریاضی دان ها خواهد بود. (فیلیپ جی دیویس)